MP เล่าข่าว

เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง 'COVID-19' เข้ารับการตรวจคัดกรองฟรี ตามนโยบายสปสช.

เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง 'COVID-19' เข้ารับการตรวจคัดกรองฟรี ตามนโยบายสปสช.

ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดอยู่นั้น สปสช.ได้มีนโยบายให้กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 เข้ารับการตรวจคัดกรองฟรีได้ที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่ง โดยครอบคลุมตั้งแต่สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สามารถตรวจคัดกรองฟรีต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหมายถึง มีอาการป่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด คนที่เคยเดินทางไปหรือพักอาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาด มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และต้องให้หมอสั่งตรวจสำหรับอาการป่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด มีดังนี้

มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ ไข้/อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่


1) 14 วันก่อนเริ่มป่วย มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้

- สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19

- ไปในสถานที่ชุมชนหรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง หรือขนส่งสาธารณะที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

- เดินทางไปยัง/มาจาก/หรืออยู่อาศัย ในประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา

- ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรค

2) แพทย์ผู้ตรวจรักษาสงสัยว่าเป็นโรคโควิด-19


อย่างไรก็ตาม หากประชาชนมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่สายด่วนสปสช. 1330 และ สายด่วนสบส. 1426


ที่มา: https://www.nhso.go.th/news/3043?fbclid=IwAR2E8vEYRRmf3s6_E3lw1HAeSeh68bdkOK07YC-yMy1oP3bzjd2uKrqq2N4

สอบถามผลิตภัณฑ์คลิก : https://lin.ee/kIHultx

----------------------------------------------------------

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่

Website : http://www.mpgroup.co.th/

Line : @mpgroupthailand

#MPGroupThailand

#LiveAnExcellentLifeMP GROUP (THAILAND) CO., LTD

12, Soi Nakniwat 12 Nakniwat Road, Ladprao, Ladprao 10230, Bangkok, Thailand

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว