MP R2R AWARD
การศึกษาหรือการวิจัยด้วยระเบียบวิจัยมาตรฐานโดยมีคำถามวิจัยจากงานประจำ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นักวิจัยหน้าใหม่และนำความรู้นั้นมาพัฒนางานตนเอง

บทความแนะนำ

MP GROUP (THAILAND) CO., LTD

12, Soi Nakniwat 12 Nakniwat Road, Ladprao, Ladprao 10230, Bangkok, Thailand