สาระดีๆ MP บอกต่อ

STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test ตรวจครอบคลุม “โอมิครอน” สายพันธุ์ BA.1 และ BA.2

STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test ตรวจครอบคลุม “โอมิครอน” สายพันธุ์ BA.1 และ BA.2


ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันจากผู้ผลิตได้ ที่นี่

 

บริษัท SD BIOSENSOR  ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ STANDARD Q เผย ชุดตรวจ STANDARD Q สามารถตรวจครอบคลุมโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน ได้ทั้ง BA.1 และ BA.2 โดยมีรายงานการศึกษายืนยันจากผู้ผลิต ซึ่งได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพชุดทดสอบ พบว่า ชุดทดสอบ STANDARD Q สามารถตรวจครอบคลุมสายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอน รวมทั้งสายพันธุ์ย่อย BA.1 และ BA.2 ด้วยเช่นกัน


สำหรับโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์ “โอมิครอน” นั้น กำลังแพร่ระบาดหนักในภูมิภาคเอเชีย โดยประเทศไทยเองก็กำลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อตัวนี้ด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นโควิดสายพันธุ์หลักที่ครอบครองพื้นที่การระบาดของประเทศไทยมากถึง 97.2% โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ที่เริ่มมีสัดส่วนของการป่วยและการติดเชื้อเพิ่มขึ้น และอาจเข้ามาแทนที่สายพันธุ์หลัก BA.1 ได้ในอนาคต โดยองค์การอนามัยโลกได้รายงานเพิ่มเติมว่า โอมิครอน BA.2 นั้นสามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่าโอมิครอนสายพันธุ์หลัก BA.1 สูงถึง 30% อย่างไรก็ตาม สายพันธุ์ BA.1 ยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศ ณ ขณะนี้


การที่โอมิครอน BA.2 ได้รับฉายาว่าเป็น โอมิครอนล่องหน ก็เนื่องมาจากความสามารถในการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของมัน แต่อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้กล่าวแจ้งไปในข้างต้น บริษัท SD BIOSENSOR  ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ STANDARD Q ได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพชุดทดสอบ พบว่าชุดทดสอบ STANDARD Q COVID-19 Ag Home Test สามารถตรวจครอบคลุมโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน โดยสามารถตรวจครอบคลุมโอมิครอนได้ทั้ง BA.1 และ BA.2 ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดเช่นนี้


ดาวน์โหลดเอกสารยืนยันจากผู้ผลิตได้ ที่นี่


แหล่งอ้างอิง

1. As BA.2 subvariant of Omicron rises, lab studies point to signs of severity. (2022, February 19). CNN. Retrieved February 24, 2022, from https://edition.cnn.com/2022/02/17/health/ba-2-covid-severity/index.html

2. Notification of internal test results for SARS-CoV-2 variants (Version 6.04), SD BIOSENSOR, January 2022

3. Omicron sub-variant BA.2 appears capable of causing severe illness, says new study. (2022, February 18). The Indian Express. Retrieved February 24, 2022, from https://indianexpress.com/article/world/omicron-sub-variant-ba-2-appears-capable-of-causing-severe-illness-says-new-study-7780221/

4. STANDARD Q COVID-19 AG HOME TEST ชุดตรวจคุณภาพสูง ตรวจครอบคลุมสายพันธุ์ “โอมิครอน.” (2022, February 21). Http://Mpgroup.Co.Th/. Retrieved February 24, 2022, from http://mpgroup.co.th/th/mp-health-club/detail/108MP GROUP (THAILAND) CO., LTD

12, Soi Nakniwat 12 Nakniwat Road, Ladprao, Ladprao 10230, Bangkok, Thailand